Sprawny Dolnoślązaczek

to projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Zapewnimy szkołom innowacyjne i ciekawe scenariusze zajęć, sprzęt sportowy i inne materiały dydaktyczne. Program, opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Pobierz oficjalny dokument o działaniu programu

Pobierz przewodnik programu dla nauczycieli

Poradnik korzystania ze strony