Ankiety programu Sprawny Dolnoślązaczek

Zamieszczony 7 grudnia 2017 09:27 przez AdamSzymczak.

UWAGA!!! WAŻNE

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół , Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej, Nauczyciele Wychowania fizycznego, Rodzice dzieci uczestniczących w programie Sprawny Dolnoślązaczek.

Jak co roku przeprowadzamy ewaluację programu Sprawny Dolnoślązaczek. Istotnym jej elementem są ankiety wypełniane przez osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją programu. Tak też chcemy zrobić w bieżącym roku.

Opracowaliśmy odrębne ankiety i prosimy o ich wypełnienie : dyrektorów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej realizujących program w klasach I – III, nauczycieli wychowania fizycznego współpracujących przy realizacji programu oraz w tym roku dla rodziców dzieci uczestniczących w programie w klasach I – III.

Bardzo zależy nam, żeby ankiety te wypełniło jak najwięcej osób, gdyż szerokie spectrum respondentów pozwoli nam na jak najlepsze określenie Państwa opinii na temat programu, ale przede wszystkim Waszych oczekiwań do nas, jako organizatorów programu.

Ankiety zamieściliśmy na portalu Webankieta, więc ich wypełnienie nie powinno Państwu zabrać wiele czasu. Oczywiście ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą automatycznie zbierane na portalu, więc wystarczy kliknięcie „wyślij” po wypełnieniu  ankiety, a jej wyniki będą dla nas widzialne.

Bardzo zależy nam na tym, żeby ankietę wypełnili Rodzice, którzy są coraz ważniejszą częścią realizacji Sprawnego Dolnoślązaczka. Przekonujemy się o tym choćby podczas wywiadówek z kultury fizycznej, np. ostatnio przeprowadzonych w SP Kamieniec Wrocławski i SP 15 Jelenia Góra. Czekamy na zgłoszenia szkół, które chciałyby przeprowadzić takie wywiadówki także u siebie w 2018 roku.

Ankiety znajdziecie Państwo pod następującymi adresami:

  1. Ankieta dla rodziców  https://www.webankieta.pl/ankieta/312388/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-rodzicow.html
  2. Ankieta dla Dyrektorów Szkół    https://www.webankieta.pl/ankieta/312182/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-dyrektorow-szkol.html
  3. Ankieta dla nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej  https://www.webankieta.pl/ankieta/312360/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej.html
  4. Ankieta dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego  https://www.webankieta.pl/ankieta/312356/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego.html

Czekamy na wypełnienie  ankiet do 29.12.2017 roku. Z góry dziękujemy za Waszą pomoc.

 

Następny artykuł
Wywiadówka z kultury fizycznej w SP Kamieniec Wr.
Dodano 7 grudnia 2017 11:15 przez AdamSzymczak
Czytaj więcej
Poprzedni artykuł
Wywiadówka z kultury fizycznej w Jeleniej Górze
Dodano 5 grudnia 2017 10:07 przez AdamSzymczak
Czytaj więcej