Ankiety programu Sprawny Dolnoślązaczek

Zamieszczony 18 grudnia 2017 08:28 przez AdamSzymczak.

PILNE

Jeszcze raz ponawiamy prośbę o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych programu Sprawny Dolnoślązaczek w 2017 roku. Stworzyliśmy ankiety dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej https://www.webankieta.pl/ankieta/312360/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej.html i wychowania fizycznego https://www.webankieta.pl/ankieta/312356/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego.html; o ich wypełnienie prosimy nauczycieli pracujących w klasach I-III zgłoszonych w ostatnich 3 latach do programu. Kolejne ankiety przenaczone są dla dyrektorów szkół  https://www.webankieta.pl/ankieta/312182/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-dyrektorow-szkol.html i rodziców dzieci uczestniczących w programie https://www.webankieta.pl/ankieta/312388/ankieta-programu-sprawny-dolnoslazaczek-2017-dla-rodzicow.html. Ankieta jest internetowa, a jej wypełnienie nie zabierze Państwu zbyt wiele czasu, a nam pomoże w ocenie dzialania programu oraz pozwoli na dobre zaplanowanie działań w 2018 roku.

Prosimy o wypelnienie ankiet do 29.12.2017 roku

Następny artykuł
Lekcja lekkoatletyczna w SP 6 Świdnica
Dodano 22 grudnia 2017 14:10 przez AdamSzymczak
Czytaj więcej
Poprzedni artykuł
Życzenia Świateczne dla Sprawnych Dolnoślązaczków
Dodano 15 grudnia 2017 15:16 przez AdamSzymczak
Czytaj więcej