Kontakt

Zanim się skontaktujesz z administratorem, zapoznaj się z częstymi problemami.

Skontaktuj się z administratorem w sprawach problemów technicznych ze stroną lub Dolnośląskim Szkolnym Związkiem Sportowym w sprawach związanych z programem Sprawny Dolnoślązaczek.

Odpowiedź zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Strona Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego
Adres e-mail SZS: szs@sport.wroclaw.pl
Adres e-mail administratora: sprawnydolnoslazaczek@lo3.wroc.pl